Hướng dẫn các hình thức nạp BHXu
App Cưa trai App Con Cóc là cậu Ông Trời
Nạp BHXu bằng thẻ cào điện thoại

(Vui lòng cào lớp tráng bạc trên thẻ để lấy mã thẻ)

Mệnh giá thẻ BHXu
10,000 VNĐ 10,000
20,000 VNĐ 20,000
50,000 VNĐ 50,000
100,000 VNĐ 100,000
200,000 VNĐ 200,000
300,000 VNĐ 300,000
500,000 VNĐ 500,000
Lưu ý
  • BHXu là đơn vị tiền chung, được phát hành bởi BH Media Corp. Bạn có thể dùng BHXu thực hiện các giao dịch trực tiếp trong các ứng dụng/ game/ tiện ích của BH Media và của các đối tác.
  • Với các ứng dụng/ game/ tiện ích sử dụng tiền riêng khác, để có tiền giao dịch bạn cần phải đổi BHXu thành đơn vị tiền tương ứng.