Hướng dẫn các hình thức nạp BHXu
App Cưa trai App Con Cóc là cậu Ông Trời
Tin tức

Hướng dẫn đổi BHXu

14h57' | 13/12/2012

BHXu có thể dùng để thanh toán mua các ứng dụng của BH Media, hoặc dùng để quy đổi sang các đơn vị tiền tương ứng trong các dịch vụ tiện ích trực tuyến của BH Media...

Hướng dẫn đổi BHXu

BHXu là đơn vị tiền chung của hệ thống thanh toán BHPay, do Công ty BH Media phát hành.

BHXu có thể dùng để thanh toán mua các ứng dụng của BH Media, hoặc dùng để quy đổi sang các đơn vị tiền tương ứng trong các dịch vụ tiện ích trực tuyến của BH Media, như:

 

Cụ thể các bước đổi BHXu như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản BHPay của bạn và lựa chọn dịch vụ tiện ích mà bạn muốn đổi BHXu

Ví dụ: choigame.com

 

Bước 2: Chọn “Túi BHXu” và mệnh giá BHXu bạn muốn dùng để đổi sang đơn vị tiền khác

Bước 3: Xác nhận đồng ý đổi

Bước 4: Đổi thành công BHXu sang đơn vị tiền tương ứng

Hoàn thành các bước đổi BHXu. Bạn vui lòng truy cập vào trang  tiện ích tương ứng và tiếp tục trải nghiệm dịch vụ của BH Media. 

Xin cảm ơn!

Tin tức đã đưa